KPKHXH:Tìm hiểu một số luật giao thông đơn giản: Giáo viên Hồ Thị Ly Na Trường MN Hải An