Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Hải Lăng - Quảng Trị
 • Trần Thị Cẩm Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0945838156
  • Email:
   Camthuyhlqt@gmail.com
 • Trần Thị Cẩm Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0945838156
  • Email:
   Camthuyhlqt@gmail.com
 • Phan Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   0918912504
 • Phan Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   0913313237
 • Phan Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên dinh dưỡng
  • Điện thoại:
   0943449045
 • Phan Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919128616
  • Email:
   phannhuquynhqt@gmail.com
 • Hoàng Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917562325
  • Email:
   yenduy76@gmail.com