Địa chỉ trường: Trường nằm trên địa bàn xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Các điểm trường:

 Nhà trường có 02 điểm trường: Điểm trung tâm đặt tại thôn Tây Tân An, điểm trường lẻ đặt ở thôn Mỹ Thủy. Trường đặt tại trung tâm khu đông dân cư thuận lợi cho việc đi lại ,đảm bảo về an toàn và vệ sinh môi trường.

Cơ sở vật chất:

- Trường đặt ở trung tâm có diện tích 3.119 .m

+ Chưa có phòng hiệu bộ.

+Có 6 phòng học 

+ 1 nhà bếp: đảm bảo diện tích theo quy định và được xây dựng theo quy trình vận hành bếp 1 chiều từ:nơi sơ chế,nơi chế biến, bếp nấu chỗ chia thức ăn, đồ dùng nhà bếp đầy đủ được sắp xếp ngăn nắp. Có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn ở khu vực chính.

+ 1 nhà vệ sinh chung, 4 lớp học có phòng vệ sinh khép kính.

+ Sân chơi còn chặt hẹp.

- Trường đặt ở cụm lẻ Mỹ Thủy có diện tích 2.000m

+ Có 4 phòng học có nhà vệ sinh khép khính.

* Trường có sân chơi, cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh, đồ dùng đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi. Mỗi lớp có 1 bộ đồ dùng đồ chơi dạy học, có 7 lớp có ti vi smart cho trẻ học.