Trường mầm non Hải An có tổng số 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhiều năm qua nhà trường rất quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ. Nhiều cán bộ giáo viên được tham gia các lớp học về chuyên môn nghiệp, lý luận chính trị. Hiện nay toàn trường có:

-  25 CBGVNV được biên chế chiếm tỉ lệ 86,2% ; 4 GVNV chưa biên chế, chiếm tỉ lệ 13,8%.

- 24 CBGVNV có bằng Đại học, Cao đẳng, chiếm tỉ lệ 82,8%. Số còn lại có trình độ trung cấp.

 - 100% CBQL, giáo viên, nhân viên hành chính biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học.

 - 100% giáo viên gương mẫu, tận tâm với công việc.

Đội ngũ CBGVNV của nhà trường tham gia đầy đủ các hội thi do các cấp tổ chức và đạt thành tích cao như:

- 100% giáo viên tham gia thi GVDG cấp huyện tỉnh đều đạt.

- Có giáo viên đạt giải C cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning.

- Đạt giải nhất trong hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cấp huyện...

 21 giáo viên được biên chế cho 10 nhóm lớp:

  + 3 lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi

  + 3 lớp mẫu giáo 4-5 tuổi

  + 2 lớp mẫu giáo 3-4 tuổi.

  + 2 nhóm trẻ 25- 36 tháng.

Tập thể CBGVNV của nhà trường luôn nổ lực cố gắng trong công tác, đã góp phần tạo nên thành công lớn cho nhà trường.

                                                                                                         Hiệu trưởng trường Mầm non Hải An

                                                                                                                    Trần Thị Cẩm Thúy